NAČINI PLAĆANJA

Kupovina i plaćanje odabranih proizvoda u online prodavnici moguće je na sledeće načine:

Plaćanje u gotovini po preuzimanju.

Opštim plaćanjem/virman/internet bankarstvom:

Uplata na bankovni račun Intesa Sanpaolo:

HOLD doo Beograd
Broj računa za uplate: 160-321375-34
Poziv na broj primaoca: *br. narudžbine*
Opis plaćanja: *br. narudžbine*
Cena dostave: 349 RSD

ISPORUKA I PRAĆENJE NARUDŽBINA

Nakon što Prodavac primi obaveštenje o izvršenoj uplati za proizvod(e) koje je naručio Kupac, proizvod(i) se šalju putem dostavne službe na adresu koju je Kupac naveo kao adresu isporuke. Sve primljene porudžbine šalju se sledećeg jutra u dostavnu službu na isporuku. Porudžbine primljene u petak, subotu i nedelju šalju se na isporuku u ponedeljak.

Za svaku pošiljku primalac overava i potpisuje spisak isporuke po prijemu pošiljke. U skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, nakon overe otpremnice od strane primaoca, smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga se prevoznik oslobađa svake naknadne odgovornosti.

Ukoliko primalac ne bude na navedenoj adresi ili je adresa nepoznata, služba dostave će pokušati da kontaktira primaoca kako bi se dogovorili o tačnom vremenu i eventualno drugoj adresi za dostavu.

U slučaju nemogućnosti isporuke, pošiljka nam se vraća. Obavezujemo se da ćemo Vašu porudžbinu isporučiti na vreme, ukoliko ste svoje podatke popunili potpuno tačno i istinito.

rs.prirodna.com vrši dostavu putem dostavne službe: Aks i Bek

Vreme isporuke i cena su prikazani u nastavku, a dodatni trošak i duži rok isporuke mogu nastati ako se proizvod isporučuje na teško dostupna mesta ili ako prilikom prve isporuke nema nikoga na adresi.

Rokovi isporuke su informativnog karaktera i Prodavac ne preuzima odgovornost za kašnjenje zbog carinjenja ili bilo kojih drugih problema koji su van kontrole Prodavca.

Rok isporuke se izražava u radnim danima i počinje da teče od dana kada je dostavna služba preuzela paket za isporuku.

Službe dostave imaju mogućnost da prate pošiljku tako da Kupac u svakom trenutku bude obavešten o statusu svoje pošiljke, a o uputstvima i podacima za praćenje pošiljke Kupac će biti obavešten putem e-maila i/ili SMS poruke.

Navedene cene uključuju PDV.

USLOVI POVRATAKA I REKLAMACIJE

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, ovlašćeni ste da jednostrano raskinete ugovor bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda, a u skladu sa članom 77. stav 5. Zakona o zaštiti potrošača, ste odgovoran za svako smanjenje vrednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Možete jednostrano raskinuti ugovor korišćenjem pomenutog obrasca ili bilo kojom drugom nedvosmislenom izjavom u kojoj izražavate volju za raskidom ugovora na trajnom mediju.

Pravo na jednostrani raskid ugovora je zakonom isključeno u nekoliko slučajeva i to su:

 • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započeto uz njegovu izričitu prethodnu saglasnost i uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da gubi pravo da jednostrano raskine Ugovor ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
 • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja nije pogodna za vraćanje iz zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je otpečaćena nakon isporuke.
 • ako je predmet Ugovora roba koja je, zbog svoje prirode, nakon isporuke neodvojivo pomešana sa drugim stvarima.
 • ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audio ili video zapisa, ili računarskih programa, koji su nakon isporuke otpečaćeni.
 • ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnih publikacija ili časopisa, sa izuzetkom ugovora o pretplati za takve publikacije.

Robu morate vratiti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nas obavestili o jednostranom raskidu ugovora.

HOLD doo Beograd, u saradnji sa dobavljačima, po prijemu proizvoda utvrđuje kojoj kategoriji pripada vraćeni proizvod.

O statusu vraćenog proizvoda i iznosu refundiranja dobićete obaveštenje u roku od 10 dana putem e-pošte. Povraćaj sredstava će biti izvršen najkasnije u roku od 5 dana od dana obaveštenja.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, u obavezi ste da sami snosite direktne troškove vraćanja proizvoda ukoliko iskoristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. U slučaju da naručite robu i odbijete da je primite bez razloga (pakovanje nije oštećeno), HOLD doo Beograd ima pravo da od uplaćenog iznosa kupoprodajne cene zadrži iznos direktnih troškova vraćanja proizvoda.

Dodatni saveti:
 • da prilikom izbora proizvoda dobro pogledate karakteristike proizvoda navedenih u ponudi;
 • da ne preuzimate proizvod ako je pakovanje oštećeno, već skrenete pažnju dostavljaču na oštećenje pakovanja i zamolite ga da nam vrati proizvod ili nas pozove i obavesti o oštećenju (+381113114470), jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod sa neoštećenom ambalažom;
 • ako je pakovanje neoštećeno i primili ste proizvod, pažljivo uklonite pakovanje sa što manje oštećenja, jer oštećeno pakovanje umanjuje vrednost proizvoda;
 • da pregledate proizvod i ako ima vidljivih oštećenja (npr. polomljen deo, izgreban proizvod uzrokovan transportom ili skladištenjem) obavestite nas što je pre moguće i vratite proizvod bez upotrebe;
 • ako proizvod nema vidljiva oštećenja, pregledajte ga i ako niste zadovoljni možete ga vratiti, ali ne koristite proizvod;
 • HOLD doo Beograd je odgovoran za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svom sajtu u skladu sa pozitivnim propisima, a posebno Zakonom o obligacionim odnosima Srbije.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sve uplate će se vršiti u dinarima. Navedena konverzija će se izvršiti primenom kursa iz originalne cene navedene na našoj web stranici. 

Žalbe 

Sve potrebne informacije o reklamaciji i vraćanju robe potražite ovde.

Postavke kolačića na ovoj web stranici postavljene su tako da 'dopuštaju sve kolačiće' kako bi vam pružili najbolje iskustvo. Molimo kliknite Prihvati kolačiće za nastavak korištenja stranice.
Uspješno ste se pretplatili!
Ovaj email je registriran